Josa Barck aus Kopenhagen - Foto: Tejs Holm

Review: Josa Barck

Rauer Dänen-Pop von Josa Barck Wir haben den Dänen Josa Barck für Euch entdeckt.