FUSHIA aus Kopenhagen - Fotocredit: Isabelle Edsmyr

Review: FUSHIA

Treibender Electro-Pop von FUSHIA Wir haben das Electro-Pop Duo FUSHIA für Euch entdeckt.